Vzdělávání

FILOZOFIE ŠKOLY

 

ZAJISTIT DĚTEM

 • bezpečné a chápající prostředí
 • dostatek volného pohybu
 • prostoru ke spontánní hře
 • zdravou výživu
 • optimální řád během dne s mnohotvárnou činností směřující k všestrannému rozvoji osobnosti dítěte ve všech oblastech

VYTVOŘIT

 • podnětné, bezpečné, pohodové prostředí esteticky vkusné a dobře vybavené, kde se budou děti cítit dobře

RESPEKTOVAT

 • přirozené lidské potřeby jednotlivce ve společnosti

 


 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 

ZÁŘÍVÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE

 • Kdo přišel do školky, kdo jsou moji kamarádi ?
 • Pomáháme dětem orientovat se v novém prostředí, navazovat kontakty s kamarády.
 • Jak to bylo pohádko ?
 • Usnadňujeme dětem příchod do nového prostředí, rozvíjet komunikativní dovednosti, postupně se zklidňovat a soustředit se.
 • To jsou prsty, to jsou dlaně, voda s mýdlem patří na ně.
 • Seznamujeme děti s hygienickými a sebeobslužnými činnostmi.

ŘÍJENPODZIMNÍ BAREVNÁ KRÁSA

 • V lese, na zahradě, na poli.
 • Osvojujeme si základní poznatky o ovoci, zelenině a dalších plodech.
 • Barevná paleta podzimu.
 • Učíme se vnímat proměny v přírodě, krásu barevného lesa, znát barvy.
 • Kde najdu domeček na zimu?
 • Rozvíjíme pocit sounáležitosti s přírodou, upevňujeme citové vztahy ke všem živým tvorům.

LISTOPADPADÁ LISTÍ, PADÁ VŠUDE, JE HO PLNÁ ZAHRADA

 • V lese je krásně !
 • Učíme se znát několik nejznámějších stromů – rozdíl listnatý x jehličnatý a jejich plody.
 • Prší, prší, celý les, ve vodě se topí dnes!
 • Seznamujeme se  s rozdíly v počasí v souvislosti s ročními obdobími.
 • Není to príma, když trápí nás rýma!
 • Pomáháme dětem vytvářet zdravé postoje a návyky, osvojovat si poznatky o těle a péčí o něj.

PROSINEC BRZY BUDOU VÁNOCE!

 • Mik, Miku,Mikuláš, přišel s čertem na koláč.
 • Seznamujeme děti se zvyky v předvánočním období, využíváme předvánoční atmosféru k vytváření kladného cítění a rozvoji vztahů v rodině.
 • Zima je, zima je, každý se raduje.
 • Rozvíjíme pohybové dovednosti při zimním sportování, prohlubujeme poznatky o zdraví, učíme se ho chránit a předcházet úrazům.
 • Vánoce, vánoce, přicházejí!
 • Rozvíjíme  tvůrčí, estetické a hudební dovednosti při výrobě dárků a výzdobě školy.

LEDEN VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÍP!

 • U nás doma.
 • Vytváříme prosociální postoje, upevňujeme citové vztahy, učíme se znát, kdo patří do rodiny.
 • Moje město.
 • Vytváříme si vztah k místu a prostředí, kde žijeme, učíme se znát nejznámější místa.
 • Když jsem chodil po světě.
 • Rozvíjíme pocit sounáležitosti s ostatními lidmi, přírodou a civilizací kolem nás.

ÚNORKAM CHODÍ MÁMA S TÁTOU DO PRÁCE?

 • Čím budu?
 • Uvědomujeme  si význam lidské práce, vytváříme si  povědomí o morálních hodnotách, vedeme děti k pochopení, že lidé svou činností vytváří hodnoty, ale mohou i škodit.
 • Co nakoupíme, uděláme, vyrobíme?
 • Učíme se znát základní materiály, z nichž jsou vyrobeny předměty okolo nás.
 • Stavíme dům.
 • Učíme se poznávat základní geometrické tvary, sestavovat a porovnávat obrazce, znát základní Pojmy / nad, pod, vpravo, vlevo…/, logicky přemýšlet.

BŘEZENJARO SE VRACÍ!

 • Co všechno musí probudit jaro?
 • Uvědomujeme si střídání ročních období, členění na 12 měsíců, poznáváme jejich názvy, jak jdou po sobě, dny v týdnu.
 • Jarní úklid.
 • Pozorujeme změny v přírodě, přílet ptáků, první květiny.
 • Svátky jara.
 • Seznamujeme se s tradicemi velikonoc.

DUBENMÁME RÁDI ZVÍŘATA!

 • Když jsem já sloužil
 • Učíme se znát nejznámější zvířata a jejich mláďata, vědět, jak se o ně pečuje, kde bydlí.
 • Dneska jdeme do ZOO!
 • Poznáváme některá exotická zvířata, učíme se, odkud pocházejí.
 • Kdo žije v lese?
 • Poznáváme a pojmenováváme zvířata žijící v našich lesích.

KVĚTENVŠE KOLEM KVETE, LEZE, SKÁČE, LÉTÁ!

 • Nejkrásnější kytka pro maminku.
 • Poznáváme nejznámější druhy květin a keřů kvetoucích v tomto období. Spojujeme se svátkem matek.
 • Ptáčku, jak zpíváš?
 • Učíme se poznávat některé druhy ptactva, život, hnízdění, hlavní znaky.
 • Ze života hmyzu.
 • Pozorujeme a porovnáváme některé druhy hmyzu. Škodliví x užiteční.

ČERVENA JE TU LÉTO!

 • Děti mají svátek.
 • Připravujeme pro děti dny plné her, zábavy, karneval v maskách.
 • Co se může stát?
 • Učíme děti jak se zachovat v nezvyklých situacích – na výletech, při koupání. Učíme se jak se chránit a na koho se obrátit.
 • Šťastnou cestu!
 • Prohlubujeme poznatky o naší zemi, světě, dopravních prostředcích.