Listiny

Výše prázdninového školného:


Oznámení o schválení rozpočtu


 Návrh rozpočtu organizace na r.2022

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2021


Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole


  Výsledky zápisu pro šk.rok 2021/2022 jsou v níže uvedeném odkaze:

Výsledky zápisu


 Rozhodnutí a Oznámení o výsledku výběrového řízení GDPR


 Naše mateřská školka se účastní nového projektu:

Screenshot_2020-05-27 Plakát-a3horizontal pdfGDPR

Titulní stránka GDPR

Záznamy o činnostech zpracování MŠŠkolní řád mateřské školy

 Organizační řád

Provozní řádNávrh střednědobého výhledu rozpočtu SML na roky 2020-2023

Oznámení o schválení rozpočtu pro rok 2020

Návrh rozpočtu MŠ pro r. 2020

Podklady pro návrh rozpočtu MŠ

Příloha ke zřizovací listině 1.str.

Příloha ke zřizovací listině 2.str.

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=32510Žádost_o_přenositelnost_-_dcera,syn

Žádost o omezení zpracování – dcera,syn

Žádost_o_opravu,_doplnění_osobních_údajů_-_dcera,syn

Žádost_o_opravu,doplnění_osobních_údajů

Žádost_o_přenositelnost_-_dcera,syn

Žádost_o_přenostitelnost

Žádost_o_výmaz_osobních_údajů

Žádost_o_výmaz_osobních_údajů_-_dcera,syn

Žádost_námitka, syn,dcera

Žádost_námitka

Žádost_přístup

Žádost_přístup_syn,dcera


NAD výhled 2018_2022

Projekt evropské unie

NAD výhled 2018_2022

Směrnice pro přijímání do MŠ 2017

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PR.2017

Zahradní řád 2017