AKTUALITY


Naivní divadlo                          7. 6. 2024

Více info


Informace k zápisu pro šk.rok 2024/2025

Směrnice pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ


Uzavření MŠ během letních prázdnin

15.7. – 16.8.

Více info


Třídní fond

Více info

pro rodiče, kteří nemají ještě zaplaceno


Whatsapp                        10. 10. 2023

Více informací  Vážení rodiče,

od října do konce listopadu budeme vybírat příspěvek do třídního fondu, ze kterého potom hradíme dárky pro děti k Vánocům, na různé školkové akce – masopust, společenský ples, pro odcházející předškoláky, školkové výlety mimo MŠ…apod.

Předškoláci a děti s odkladem hradí: 1000Kč

Nepředškoláci (Doleňáci a budoucí předškoáci, kteří jsou u Hořeňáků) hradí: 500Kč

Vybíráme do konce listopadu. Děkujeme!


Prosíme rodiče, aby dávali do školky děti zdravé a neohrožovali ostatní. Chodí do MŠ stále více dětí nachlazených, objevilo se pár dětí se střevními potížemi a je to náročné hlavně pro děti – jsou citlivější, unavené a více plačtivé a narušuje nám to průběh dne.

Děkujeme za pochopení a vaši zodpovědnost.


Na nový školní rok si do školky prosím nachystejte:

 • nový zubní kartáček (pastu máme, tu nemusíte)

 • bačkůrky do budovy školky

 • oblečení do herny (+ náhradní pro případ nehody na wc či u oběda – může ho být i víc)

 • vhodné oblečení na zahradu a procházky (vždy podle aktuálního počasí!!! + holínky)

 • pyžámko (vždy se nové nosí v pondělí a v pátek je vracíme domů na vyprání), předškoláci pyžámko nemusí mít, protože jen chvíli odpočívají a vstávají dřív na předškolní práci

 • VŠE MUSÍ BÝT PODEPSÁNO!!!

 

Informace pro rodiče ke stravování a školnému:Vážení rodiče,

Rádi bychom vás upozornili, že se zamyká branka a vstup do MŠ v 8:15

Stále častěji se stává, že se nerespektuje a nedodržuje čas příchodu do MŠ a tím se narušuje práce a chod školky. Téměř každý den v 8.15 netušíme kolik budeme mít dětí, přičemž v 8.30 by měla být již svačina! Z tohoto důvodu tato opatření.

Připomínáme, že děti můžete omlouvat do 8.00, buď na pevnou linku (485108340) nebo sms na mobil (605742476). Pokud děti omluvené nejsou, tak se stravné na daný den započte!

Vyzvedávání dětí po obědě je možné v čase od 12.15 do 12.45 nejpozději však do 13.00! Po domluvě s učitelkou může být výjimka podle potřeby.

Rovněž žádáme, abyste si vyzvedávali své děti nejpozději v 16:15 a měli dostatek času v šatně a případně pro konzultaci s učitelkou. V 16.30 se školka zamyká!

Děkujeme za pochopení a respektování!


Milí rodiče,

Je nutné, aby děti měly podepsané všechny věci! Opravdu si je většinou nepoznají.

Opět zavádíme (po covidu a opatřeních) čištění zoubků. Děti potřebují pouze kartáček. Pastu dětem dáváme.

Předškoláci nemusí nosit pyžámko, protože odpočívají kratší dobu a pak pracují na předškolní práci.

 

Jak to v naší školce funguje?

Příchod dětí do školky je možný pouze v čase od 6:30 do 8:10! – školka poté bude uzavřena.
Děti musí být omluveny do 8:00, abychom odhlásili oběd. Pozdější omluvenky už nebudou pro odhlášení akceptovány.

 

 

8:15 –  8:35 pohybová část
8:35 – 8:50 svačina
8:50 – 9:10 motivační kruh
9:10 – 9:55  výtvarná činnost, grafomotorika, volná hra
9:55 – 10:10 hudební část
10:20 – 11:15 pobyt venku
11:30 – 12:00 oběd
12:00 – 12:45! odchody dětí po obědě
12:30 – 14:30 odpočinek na lehárně, čtení pohádky – rozbor, zpětná vazba, rituály (menší  děti)
12:30 – 13:45 odpočinek na lehárně, čtení pohádky –  rozbor, zpětná vazba, rituály (předškoláci)
13:45 – 14:30 předškolní práce
14:55 – 15:10 svačina
15:10 – 15:30 řízené hry v herně, zpěv, hádanky
15:30 – 16:10 volná hra
15:10 – 16:15 odchod dětí – žádáme vás, abyste si nejpozději v 16:15 děti převzali a měli tedy dostatek času v šatně
16:30 uzavření školky

Dolení třída – „Doleňáci“ jsou děti 3-4roky a mají paní učitelky Danu Kratochvílovou a Martinu Brodskou.

Hoření třída – „Hořeňáci“ jsou děti předškolní + budoucí předškoláci – 4-6let. Mají paní učitelky Kateřinu Doleželovou a Lucii Opaleckou.

O spokojená a plná bříška se stará paní kuchařka Boženka Nevolová.

Všem nám pomáhá školnice Pavla Hrnčířová.

Provoz školky zajišťuje Renata Mrázková.

Na vše dohlíží paní ředitelka Bc.Lucie Opalecká.

 

Všechny se na vás těšíme!


Proběhla aktualizace fotogalerie 🙂


Výsledky zápisu:

seznam přijatých dětí


 

PŘÍCHOD A ODCHOD Z MŠ

PŘÍCHOD  6:30 – 8:10

ODCHOD PO OBĚDĚ  12:15 – 13:00

ODCHOD ODPOLEDNE  15:00 – 16:15

16:30  UZAMYKÁNÍ MŠ

Po opakovaném překročení vyzvedávacího času 16:30 máme nárok na naúčtování poplatku za každou započatou hodinu podle stanov MŠMT.


 

POKUD SE U DÍTĚTE BĚHEM DNE OBJEVÍ TYTO PROBLÉMY:

 • ZVRACENÍ
 • PRŮJEM
 • VŠI
 • PODEZŘENÍ NA ZÁNĚT SPOJIVEK
 • PODEZŘENÍ NA JINÉ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

IHNED VÁS KONTAKTUJEME A JE NUTNÉ SI DÍTĚ OBRATEM VYZVEDNOUT


DŮLEŽITÉ !

 • ZVRACENÍ, PRŮJEM – DVA DNY PO SKONČENÍ PROBLÉMŮ NESMÍ DÍTĚ DO KOLEKTIVU
 • VŠI – DÍTĚ SMÍ DO KOLEKTIVU 2.DEN PO ŘÁDNÉM ODVŠIVENÍ
 • PODEZŘENÍ NA INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ – NUTNÉ POTVRZENÍ OD LÉKAŘE, ŽE JE DÍTĚ ZDRÁVO

 

PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ –

CO S SEBOU DO ŠKOLKY?

 • náhradní oblečení ( pro případ nehody)

 • přezůvky

 • oblečení  a obuv na zahradu nebo procházku ( dle počasí)

 • holiny

 • pyžamo ( neplatí pro předškoláky)

 • kartáček na zuby

 • PROSÍME PYŽAMO A HOLINY DĚTEM PODEPIŠTE!

Výsledek obrázku pro tričko Výsledek obrázku pro kraťasy kreslenéVýsledek obrázku pro pyžamo kreslenéVýsledek obrázku pro kartáček na zuby kreslenýVýsledek obrázku pro ponožky kreslený  Výsledek obrázku pro holiny