AKTUALITY

ZÁPIS DO MŠ PRO DĚTI Z UA PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2023/2024 v termínu zvláštního zápisu dle zákona č.561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a zákona č. 67/2022 Sb. Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Zvláštní zápis je určen pouze dětem, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Kritéria zápisu: 1) Vízum pro cizince s dočasnou ochranou k pobytu 2) Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu zvolené mateřské školy, kdy pro všechny mateřské školy zřizované Statutárním městem Liberec je stanoven jediný školský obvod 3) Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky narozené do 31.8.2018 nebo dítě s odkladem povinné školní docházky narozené do 31.8.2017 a dříve.

Termín zvláštního zápisu ve čtvrtek 8.6.2023 od 8-10 hodin v budově mateřské školy. S sebou doneste: Vízum pro cizince s dočasnou ochranou k pobytu, pas zákonného zástupce, rodný list dítěte, žádost o přijetí potvrzenou lékařem a podepsanou.

volných míst: 0

žádost o přijetí


!!! Besídka, opékání buřtíku s rodiči a následné přespávání předškoláků se uskuteční ve čtvrtek 22.6. od 15:30. – podrobné info ještě doplníme. !!!

 

Info pro předškoláky, kteří odchází do ZŠ:

Focení na tablo – masky nechte prosím dětem v šatně, jakmile nám situace dovolí, tak budeme fotit.

Téma pro letošní rok jsou „Piráti“ – prosíme, ať odcházející předškoláci mají připravené masky. Toto téma je i pro přespávání.


Od pondělí 3.4. předškoláky čeká 10 lekcí z programu „Startík“ od SportKids. Děti se během dopoledne seznamují s různými sporty a dovednostmi. Lekce probíhají každé pondělí pod vedením zkušených lektorů.


Vážení rodiče,

Rádi bychom vás upozornili, že od pondělí 16.1. se bude zamykat branka a vstup do MŠ v 8:15

Stále častěji se stává, že se nerespektuje a nedodržuje čas příchodu do MŠ a tím se narušuje práce a chod školky. Téměř každý den v 8.15 netušíme kolik budeme mít dětí, přičemž v 8.30 by měla být již svačina! Z tohoto důvodu tato opatření.

Připomínáme, že děti můžete omlouvat do 8.00, buď na pevnou linku (485108340) nebo sms na mobil (605742476). Pokud děti omluvené nejsou, tak se stravné na daný den započte!

Vyzvedávání dětí po obědě je možné v čase od 12.15 do 12.45 nejpozději však do 13.00! Po domluvě s učitelkou může být výjimka podle potřeby.

Rovněž žádáme, abyste si vyzvedávali své děti nejpozději v 16:15 a měli dostatek času v šatně a případně pro konzultaci s učitelkou. V 16.30 se školka zamyká!

Děkujeme za pochopení a respektování!


Milý rodiče,

Je nutné, aby děti měly podepsané všechny věci! Opravdu si je většinou nepoznají.

Opět zavádíme (po covidu a opatřeních) čištění zoubků. Děti potřebují pouze kartáček. Pastu dětem dáváme.

Předškoláci nemusí nosit pyžámko, protože odpočívají kratší dobu a pak pracují na předškolní práci.

 

Jak to v naší školce funguje?

Příchod dětí do školky je možný pouze v čase od 6:30 do 8:10! – školka poté bude uzavřena.
Děti musí být omluveny do 8:00, abychom odhlásili oběd. Pozdější omluvenky už nebudou pro odhlášení akceptovány.

 

 

8:15 –  8:35 pohybová část
8:35 – 8:50 svačina
8:50 – 9:10 motivační kruh
9:10 – 9:55  výtvarná činnost, grafomotorika, volná hra
9:55 – 10:10 hudební část
10:20 – 11:15 pobyt venku
11:30 – 12:00 oběd
12:00 – 12:45! odchody dětí po obědě
12:30 – 14:30 odpočinek na lehárně, čtení pohádky – rozbor, zpětná vazba, rituály (menší  děti)
12:30 – 13:45 odpočinek na lehárně, čtení pohádky –  rozbor, zpětná vazba, rituály (předškoláci)
13:45 – 14:30 předškolní práce
14:55 – 15:10 svačina
15:10 – 15:30 řízené hry v herně, zpěv, hádanky
15:30 – 16:10 volná hra
15:10 – 16:15 odchod dětí – žádáme vás, abyste si nejpozději v 16:15 děti převzali a měli tedy dostatek času v šatně
16:30 uzavření školky

Dolení třída – „Doleňáci“ jsou děti 3-4roky a mají paní učitelky Danu Kratochvílovou a Kateřinu Zelinkovou.

Hoření třída – „Hořeňáci“ jsou děti předškolní + budoucí předškoláci – 4-6let. Mají paní učitelky Kateřinu Doleželovou a Lucii Opaleckou.

O spokojená a plná bříška se stará paní kuchařka Boženka Nevolová.

Všem nám pomáhá školnice Pavla Hrnčířová.

Provoz školky zajišťuje Renata Mrázková.

Na vše dohlíží paní ředitelka Bc.Lucie Opalecká.

 

Všechny se na vás těšíme!


Proběhla aktualizace fotogalerie 🙂


Výsledky zápisu:

seznam přijatých dětí


 

PŘÍCHOD A ODCHOD Z MŠ

PŘÍCHOD  6:30 – 8:10

ODCHOD PO OBĚDĚ  12:15 – 13:00

ODCHOD ODPOLEDNE  15:00 – 16:15

16:30  UZAMYKÁNÍ MŠ

Po opakovaném překročení vyzvedávacího času 16:30 máme nárok na naúčtování poplatku za každou započatou hodinu podle stanov MŠMT.


 

POKUD SE U DÍTĚTE BĚHEM DNE OBJEVÍ TYTO PROBLÉMY:

 • ZVRACENÍ
 • PRŮJEM
 • VŠI
 • PODEZŘENÍ NA ZÁNĚT SPOJIVEK
 • PODEZŘENÍ NA JINÉ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

IHNED VÁS KONTAKTUJEME A JE NUTNÉ SI DÍTĚ OBRATEM VYZVEDNOUT


DŮLEŽITÉ !

 • ZVRACENÍ, PRŮJEM – DVA DNY PO SKONČENÍ PROBLÉMŮ NESMÍ DÍTĚ DO KOLEKTIVU
 • VŠI – DÍTĚ SMÍ DO KOLEKTIVU 2.DEN PO ŘÁDNÉM ODVŠIVENÍ
 • PODEZŘENÍ NA INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ – NUTNÉ POTVRZENÍ OD LÉKAŘE, ŽE JE DÍTĚ ZDRÁVO

 

PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ –

CO S SEBOU DO ŠKOLKY?

 • náhradní oblečení ( pro případ nehody)

 • přezůvky

 • oblečení  a obuv na zahradu nebo procházku ( dle počasí)

 • holiny

 • pyžamo ( neplatí pro předškoláky)

 • kartáček na zuby

 • PROSÍME PYŽAMO A HOLINY DĚTEM PODEPIŠTE!

Výsledek obrázku pro tričko Výsledek obrázku pro kraťasy kreslenéVýsledek obrázku pro pyžamo kreslenéVýsledek obrázku pro kartáček na zuby kreslenýVýsledek obrázku pro ponožky kreslený  Výsledek obrázku pro holiny