Jak to v naší školce funguje?

Příchod dětí do školky je možný pouze v čase od 6:30 do 8:10! – školka poté bude uzavřena.
Děti musí být omluveny do 8:00, abychom odhlásili oběd. Pozdější omluvenky už nebudou pro odhlášení akceptovány.

8:15 – 8:35 pohybová část
8:35 – 8:50 svačina
8:50 – 9:10 motivační kruh
9:10 – 9:55 výtvarná činnost, grafomotorika, volná hra
9:55 – 10:10 hudební část
10:20 – 11:15 pobyt venku
11:30 – 12:00 oběd
12:00 – 12:45! odchody dětí po obědě
12:30 – 14:30 odpočinek na lehárně, čtení pohádky – rozbor, zpětná vazba, rituály (menší děti)
12:30 – 13:45 odpočinek na lehárně, čtení pohádky – rozbor, zpětná vazba, rituály (předškoláci)
13:45 – 14:30 předškolní práce
14:55 – 15:10 svačina
15:10 – 15:30 řízené hry v herně, zpěv, hádanky
15:30 – 16:10 volná hra
15:10 – 16:15 odchod dětí – žádáme vás, abyste si nejpozději v 16:15 děti převzali a měli tedy dostatek času v šatně
16:30 uzavření školky
Dolení třída – „Doleňáci“ jsou děti 3-4roky a mají paní učitelky Danu Kratochvílovou a Kateřinu Zelinkovou.

Hoření třída – „Hořeňáci“ jsou děti předškolní + budoucí předškoláci – 4-6let. Mají paní učitelky Kateřinu Doleželovou a Lucii Opaleckou.

O spokojená a plná bříška se stará paní kuchařka Boženka Nevolová.
Všem nám pomáhá školnice Pavla Hrnčířová.

Provoz školky zajišťuje Renata Mrázková.
Na vše dohlíží paní ředitelka Bc.Lucie Opalecká.

Všechny se na vás těšíme!

Both comments and trackbacks are currently closed.